03.05.2016

Zašto investirati u Poduzetničku zonu Lepoglava

Do sada je Grad Lepoglava u Poduzetničku zonu investirao cca. 15 milijuna kuna te dobio IPCR certifikat, koji Poduzetničku zonu u Lepoglavi svrstava u zone u koje se može ulagati. Zahvaljujući tom certifikatu, Zoni je dodijeljena oznaka koja investitorima jamči da je ona spremna za ulaganje, odnosno da ima uređenu svu potrebnu infrastrukturu.

Uz sigurnost koja se nudi investitorima, ističu se:

- povoljan geografski položaj Poduzetničke zone,
- dobra prometna povezanost,
- cijena komunalnog doprinosa je jedna od najpovoljnijih u Varaždinskoj županiji te iznosi 20 kn/m3 
- komunalno opremljeno zemljište:
     • asfaltirane prometnice i nogostupi
     • javna rasvjeta
     • isplanirani teren i uređen okoliš
     • uređena oborinska odvodnja
     • uređene vodovodne instalacije- priključni cjevovodi, hidrantska instalacija
     • mogućnost priključenja na struju (u neposrednoj blizini je trafostanica)
     • instalacija plinskih priključaka
     • uređene DTK i telefonske priključne instalacije
     • održavanje i čišćenje zajedničke infrastrukture
- niska otkupna cijena zemljišta namijenjenih prodaji uz mogućnost obročne otplate
- Grad Lepoglava je 1/1 vlasnik ukupno 5,18 ha potpuno komunalno opremljenog zemljišta u Poduzetničkoj zoni, bez tereta, sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima
- stručna pomoć u realizaciji investicije i kapitalnih projekata