03.05.2016

Za investitore

Položaj
Poduzetnička zona Lepoglava se nalazi se uz frekventne prometne pravce Zagreb - Varaždin - Budimpešta te Zagreb  - Krapina – Maribor – Graz na području koje je sa sjeverne strane omeđeno željezničkom prugom Varaždin – Golubovec, sa jugoistočne strane županijskom cestom ŽC 2102 (Ivanec – Lepoglava – spoj DC – 35). Poduzetničku zonu presijeca državna cesta D 35 Varaždin – Švaljkovec koja ujedno odvaja proizvodnu od poslovne djelatnosti, a u kartografskom prikazu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave označena je sa I5 i K1. Površine je 53,50 ha. Cestovna udaljenost do međunarodnog prijelaza Macelj je 20 km.

Površina Poduzetničke zone, uključujući prometnice i javne površine iznosi 66,71 ha, od čega Faza I obuhvaća 18 ha površine i proizvodne je namjene.
Poduzetnička zona omogućava bavljenje svim aktivnostima, a trenutno u njoj djeluju metalska, drvoprerađivačka i tekstilna industrija, građevinarstvo te su zastupljene trgovačke, servisne i logističke usluge.

Do sada je Grad Lepoglava u Poduzetničku zonu investirao cca. 15 milijuna kuna  te dobio ICPR certifikat, koji Poduzetničku zonu u Lepoglavi svrstava u zone u koje se može ulagati. Zahvaljujući tom certifikatu, Zoni je dodijeljena oznaka koja investitorima jamči da je ona spremna za ulaganje, odnosno da ima uređenu svu potrebnu infrastrukturu.
Uz sigurnost koja se nudi investitorima, ističu se:
-  povoljan geografski položaj Poduzetničke zone,
-  dobra prometna povezanost,
-  cijena komunalnog doprinosa je jedna od najpovoljnijih u Varaždinskoj županiji te iznosi 20 kn/m3 za poslovni prostor 
-  komunalno opremljeno zemljište:
   •    asfaltirane prometnice i nogostupi
   •    javna rasvjeta
   •    isplanirani teren i uređen okoliš
   •    uređena oborinska odvodnja
   •    uređene vodovodne instalacije- priključni cjevovodi, hidrantska instalacija
   •    mogućnost priključenja na struju (u neposrednoj blizini je trafostanica)
   •    instalacija plinskih priključaka
   •    uređene DTK i telefonske priključne instalacije
   •    održavanje i čišćenje zajedničke infrastrukture
-  niska otkupna cijena zemljišta namijenjenih prodaji uz mogućnost obročne otplate
-  Grad Lepoglava je 1/1 vlasnik ukupno 5,18 ha potpuno komunalno opremljenog zemljišta u Poduzetničkoj zoni, bez tereta, sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima
-  stručna pomoć u realizaciji investicije i kapitalnih projekata

 

Uvjeti izgradnje                     
    izgradnja objekata gospodarske namjene (proizvodne, pretežno industrijske)
    najmanja dozvoljena površina čestice: 1.000 m2
    najveća dozvoljena površina čestica- nije limitirano
    najmanja širina čestice: 20 m
    najveći koeficijent izgrađenosti: 50% ---> Kig=0,5
    najviša dozvoljena visina objekata - 12 m

 


Europski-fondovi.eu i Priručnik o financijskoj suradnji i programima koje u Hrvatskoj podupire Europska unija


Web portal europski-fondovi.eu nudi bazu otvorenih i najavljenih natječaja, najavu edukacija (radionica, seminara, programe osposobljavanja i usavršavanja, konferencije, podatke o svim otvorenim fondovima, o bespovratnim sredstvima i tenderima, podatke o svim značajnim dokumentima, zakonima, odgovornim tijelima, linkovima s ciljem da svi zainteresirani za Eu fondove dobiju kvalitetne, točne i pravovremene informacije.

www.europski-fondovi.eu